Jubileumtentoonstelling in Pulchri Den Haag
100 beeldhouwers - 100 beelden
Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later
Feestelijke opening: Dinsdag 8 mei 2018 door HKH Prinses Beatrix (op uitnodiging)
Tentoonstelling: 6 mei t/m 23 juni openingstijden: di t/m zo 12.00-17.00
Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag
De toegang is vrij

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is een landelijke vereniging met ongeveer 150 leden.
Opgericht in 1918 als een belangenvereniging voor beeldhouwers, streeft de vereniging er naar de belangstelling voor de driedimensionale kunst in en buiten Nederland te vergroten en de onderlinge contacten tussen ruimtelijk werkende kunstenaars te bevorderen. De NKvB zet zich in voor de belangen van de Nederlandse beeldhouwkunst, de ruimtelijke kunsten, en die van de Kringleden in het bijzonder.

(link: http://www.nkvb.nl/index.php/nl/ text: www.nkvb.nl