A royal conversation with former queen of The Netherlands: Her Royal Highness Princess Beatrix. (photo 1)
On May 8th 2018, Her Royal Highness Princess Beatrix (former queen of The Netherlands) opened the exhibition: ‘Image reflections, The Dutch Society of Sculptors 100 years later’, in honour of the 100-year jubilee of the Society. In this exhibition 100 sculptures from 100 different sculptors, 100 members from the Society are shown.

Umano, the work of Catharina van de Ven is amongst the featured sculptures

The selection of the signal images was focused on tipping moments in the segregation and quality, regardless of whether the maker was once a member of the Society. For example, the Dutch Society of Sculptors also shows its openness to the outside. It is not only focused on the work of its own members, but actively thinks about what it perceives in sculpture. The Society does not have its own sculptural program and does not occupy a preferred position, but rather bases its admission policy on diversity and quality. These two criteria now have the opportunity to come to light.
The Dutch Society of Sculptors (NKvB) is a national association with about 150 members.
Founded in 1918 as an interest group for sculptors, the association strives to increase interest in three-dimensional art in and outside the Netherlands and to promote mutual contacts between working artists. The NKvB is committed to the interests of Dutch sculpture, the spatial arts, and that of the Society’s members in particular.
Jubileumtentoonstelling in Pulchri Den Haag
100 beeldhouwers - 100 beelden
Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later
Feestelijke opening: Dinsdag 8 mei 2018 door HKH Prinses Beatrix (voor genodigden)
Tentoonstelling: 6 mei t/m 23 juni openingstijden: di t/m zo 12.00-17.00
Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag
De toegang is vrij

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is een landelijke vereniging met ongeveer 150 leden.
Opgericht in 1918 als een belangenvereniging voor beeldhouwers, streeft de vereniging er naar de belangstelling voor de driedimensionale kunst in en buiten Nederland te vergroten en de onderlinge contacten tussen ruimtelijk werkende kunstenaars te bevorderen. De NKvB zet zich in voor de belangen van de Nederlandse beeldhouwkunst, de ruimtelijke kunsten, en die van de Kringleden in het bijzonder.

In 2018 bestaat de Nederlandse Kring van Beeldhouwers precies 100 jaar!
In een eeuw tijd is de Kring gegroeid van een vakbond voor beeldhouwers naar een netwerk van individuele leden. Eén activiteit is constant gebleven: het presenteren van het werk van de leden in tentoonstellingen door het hele land.

Ook bij dit 100 jarig jubileum is dat niet anders. Een grootse tentoonstelling: 'Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later', is volop in voorbereiding in de Pulchri Studio te Den Haag. Zonder uitzondering worden in die tentoonstelling nieuw gemaakte beelden getoond: 100 beelden van 100 verschillende beeldhouwers, 100 leden van de Kring.

Deze nieuwe kunst voor de jubileumtentoonstelling zal een eeuw beeldhouwgeschiedenis gaan bespiegelen. Curator Jeroen Damen selecteerde uit de afgelopen 100 jaar beeldhouwgeschiedenis zeven beelden die het predicaat ‘signaalbeeld’ kregen omdat ze een belangrijke verandering in de beeldhouwkunst zichtbaar maken en 100 beeldhouwers van de Nederlandse Kring waren bereid om zich door deze signaalbeelden te laten inspireren. In de tentoonstelling zullen de nieuwe beelden worden getoond als tegenhanger van de signaalbeelden.

De selectie van de signaalbeelden was gericht op kantelmomenten in de gescheidenis en kwaliteit, ongeacht de vraag of de maker ooit lid was van de Kring. Zo toont de Nederlandse Kring van Beeldhouwers ook haar openheid naar buiten. Ze is niet alleen gericht op het werk van haar eigen leden, maar denkt actief na over wat zij in de beeldhouwkunst waarneemt. De Kring voert niet een eigen sculpturaal programma en bezet geen voorkeursstandpunt, maar baseert haar toelatingsbeleid juist op diversiteit en op kwaliteit. Deze twee criteria krijgen nu de kans om aan het licht te treden.

(link: http://www.nkvb.nl/index.php/nl/ text: www.nkvb.nl