White Box

White Box

Wood, epoxy, tubes, textiles

62 x 72 x 6.5 cm  - 24.4 x 28.3 x 2.3 inches